Nội dung công điện nêu rõ:

Trước nguy cơ lũ quét, sạt lở đất có khả năng xảy ra, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo ƯPVBĐKH, PCTT & TKCN Bộ Công an đề nghị các đơn vị theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa lũ, triển khai thực hiện nghiêm túc Công điện Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai và chỉ đạo của chính quyền địa phương. 

Chuẩn bị các phương án ứng phó, phối hợp cùng cơ quan chức năng triển khai phương án sơ tán nhân dân tại các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sạt lở bờ sông, suối, khu vực hầm lò khai thác khoáng sản.

Triển khai phương án đảm bảo an toàn giao thông, tổ chức hướng dẫn phân luồng, kiểm soát giao thông tại các khu vực ngầm, tràn, đường bị ngập, đò ngang, đò dọc, nơi sạt lở nguy hiểm. Tuyệt đối không cho người và phương tiện di chuyển khi không đảm bảo an toàn.

Đảm bảo tuyệt đối an toàn trụ sở cơ quan, doanh trại, các cơ sở giam giữ, các mục tiêu kinh tế, chính trị trọng điểm… do lực lượng Công an canh gác, bảo vệ. Duy trì lực lượng, phương tiện sẵn sàng tham gia ứng phó và cứu nạn, cứu hộ khi có yêu cầu.

Đồng thời, tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h, thực hiện chế độ thông tin báo cáo về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Bộ Công an: SĐT 069.23.201.60, 069.23.201.52, Fax 069.23.201.52, 069.23.201.60.

Trần Xuân