Trong những năm gần đây, cùng với tốc độ phát triển công nghiệp, đô thị hóa, tình hình cháy nổ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh có nhiều diễn biến phức tạp. Hiện trên địa bàn tỉnh có hơn 10.000 cơ sở trong diện quản lý về PC&CC, trong đó có 200 cơ sở có nguy cơ đặc biệt cao. 

Việc Bộ Công an thành lập Cảnh sát PC&CC tỉnh Bắc Ninh không chỉ thực hiện theo đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mà còn đáp ứng đòi hỏi bức thiết về công tác PCCC trên địa bàn.

Thứ trưởng Bùi Quang Bền trao quyết định, tặng hoa chúc mừng lãnh đạo Cảnh sát PC&CC tỉnh Bắc Ninh.

Theo quyết định trên, ngoài Giám đốc và các Phó Giám đốc, Cảnh sát PC&CC tỉnh Bắc Ninh có 9 đơn vị chức năng với hơn 200 cán bộ, chiến sỹ được Bộ Công an điều động từ Công an tỉnh Bắc Ninh sang. Cũng tại buổi lễ, Tỉnh ủy Bắc Ninh đã công bố quyết định về việc thành lập Đảng bộ Cảnh sát PC&CC tỉnh Bắc Ninh và một số quyết định liên quan.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thượng tướng Bùi Quang Bền yêu cầu cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát PC&CC tỉnh Bắc Ninh đoàn kết, ra sức rèn luyện, khắc phục khó khăn trong những ngày đầu thành lập. Đồng thời, tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đẩy mạnh phong trào toàn dân PCCC, sẵn sàng chữa cháy kịp thời, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới.

Ngô Tuấn