Tham dự buổi lễ có Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh và các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Công an TP Hồ Chí Minh.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành trao Quyết định cho Thiếu tướng Ngô Minh Châu, Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh.

Tại lễ công bố Quyết định, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đã trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc cán bộ chuyển ngành đối với Thiếu tướng Ngô Minh Châu, Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh chuyển ngành đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh;

Trao Quyết định cho Đại tá Nguyễn Sỹ Quang và Đại tá Dương Văn Phóng, Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh.

Đồng thời, bổ nhiệm chức danh Điều tra viên cao cấp, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đối với Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh; bổ nhiệm Thủ trưởng Cơ quan thi hành án hình sự Công an TP Hồ Chí Minh, đồng thời là Thủ trưởng Cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam Công an TP Hồ Chí Minh đối với Đại tá Dương Văn Phóng, Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh. Các quyết định này có hiệu lực từ kể từ ngày ký.  


Phú Lữ