Trong 5 năm qua, cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật sâu rộng đến từng cụm dân cư, góp phần đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, ma túy, buôn bán người, tảo hôn, ngăn chặn tái hoạt động của Fulro, Tin Lành Đề ga,... kết hợp xây dựng nhiều câu lạc bộ, mô hình bảo vệ ANTT, cảm hóa giáo dục người lầm lỗi...

Đại tá Nguyễn Xuân Hồng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân.

Tại hội nghị, Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên đã tặng giấy khen cho 10 tập thể và 10 cá nhân có thành tích thực hiện Nghị quyết liên tịch 01/TW.

Hữu Toàn