Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Phạm Minh Huấn, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an.

Năm 2017, lực lượng Công an Tuyên Quang đã chủ động nắm bắt, đánh giá, dự báo sát tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh nhiều chủ trương, biện pháp đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường an toàn, lành mạnh, phục vụ hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội của địa phương. Các mặt công tác Công an tiếp tục phát huy hiệu quả; công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Trong năm, lực lượng Công an toàn tỉnh đã phát hiện, điều tra làm rõ 753 vụ án hình sự, bắt và khởi tố 816 bị can, thu hồi tài sản trị giá hàng chục tỷ đồng cho Nhà nước và nhân dân. Tỷ lệ điều tra khám phá các vụ án đạt 75,5%, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 97,2%. Công tác quản lý Nhà nước về trật tự xã hội như quản lý cư trú, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, phòng cháy, chữa cháy được thực hiện đồng bộ, đạt hiệu quả cao; phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được triển khai rộng khắp...

Tổng kết phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2017, toàn lực lượng Công an Tuyên Quang đã có 11 tập thể đạt danh hiệu đơn vị Quyết thắng, 213 Chiến sỹ thi đua cơ sở, 1.679 Chiến sỹ tiên tiến, hàng trăm lượt tập thể và cá nhân được Nhà nước, Chính phủ, các bộ, ngành, UBND tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng về thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn trao cờ Bộ Công an tặng đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2017 cho 3 đơn vị thuộc Công an tỉnh Tuyên Quang.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm và Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những thành tích mà Công an tỉnh Tuyên Quang đã đạt được trong năm 2017.

 Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh, năm 2018 là năm “Công tác tổ chức cán bộ”, do vậy Công an Tuyên Quang cần làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 6 (khóa 12), bám sát các chủ trương của Đảng, Nhà nước, của Bộ Công an, từ đó tham mưu tốt cho cấp ủy, chính quyền địa phương về đảm bảo ANTT. Chủ động nắm vững tình hình, đấu tranh làm thất bại âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, làm tốt hơn nữa công tác phòng ngừa nghiệp vụ, phòng ngừa xã hội, không để tội phạm lộng hành. 

Tiếp tục tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội. Đẩy mạnh thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND, Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động "xây dựng phong cách người Công an nhân dân, bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ". Công an Tuyên Quang phải làm tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế của tỉnh, của đất nước trong xu thế hội nhập khu vực và Quốc tế.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Công an tỉnh đã phát động phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2018 với phương châm hành động "Chủ động, đổi mới, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả". Đồng thời trao tặng Cờ thi đua của Bộ Công an, của Tổng cục Chính trị Công an nhân dân; Bằng khen của UBND tỉnh và Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc năm 2017”.

Trần Thái