Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo Đại hội. Về phía địa phương có các đồng chí: Phan Văn Sáu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lâm Văn Mẫn, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Văn Chuyện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng...

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đến dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh Sóc Trăng. 

Báo cáo tại Đại hội cho thấy, nhiệm kỳ qua, công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an tỉnh Sóc Trăng được quan tâm, chỉ đạo sâu sát. Tổ chức Đảng, tổ chức bộ máy của Công an tỉnh được kiện toàn theo đúng quy định. Công tác quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng chuẩn hóa cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy được quan tâm. Năng lực, chất lượng, hiệu quả công tác đã được nâng lên. Hoạt động đoàn thể có chuyển biến tích cực. 

Công tác hậu cần, kỹ thuật bảo đảm, đáp ứng được yêu cầu công tác thường xuyên và đột xuất. Công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ huy tiếp tục được cải tiến, đổi mới theo hướng bám sát thực tiễn, sâu sát cơ sở… 

Với phương châm “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, trách nhiệm”, Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 -2025 của Đảng bộ Công an tỉnh Sóc Trăng có nhiệm vụ kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020. 

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu chỉ đạo Đại hội. 

Đồng thời, xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo TTATXH xây dựng Công an toàn tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025… Công an các cấp đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ, phòng ngừa xã hội trên phạm vi toàn tỉnh, theo tuyến, lĩnh vực, địa bàn trọng điểm. 

Đấu tranh, xử lý nghiêm các đối tượng lợi dụng mạng xã hội để tuyên truyền chống phá, xâm phạm an ninh quốc gia; tham mưu giải quyết ổn định nhiều vụ khiếu kiện phức tạp, kéo dài; liên tục mở nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm. 

Lãnh đạo Tỉnh ủy Sóc Trăng tặng bức trướng cho Đại hội. 

Qua đó, phát hiện, khám phá, xử lý nhiều vụ án lớn về hình sự; triệt xóa nhiều băng, nhóm tội phạm; tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt 81,5%. Quá trình điều tra, xử lý tội phạm, công tác bắt, giam giữ được thực hiện đúng pháp luật. Công tác giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố đạt trên 90%...

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội.  

Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào báo cáo chính trị, đồng thời biểu quyết thông qua mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó Đảng bộ Công an tỉnh Sóc Trăng xác định, không để hình thành tổ chức chính trị đối lập; không để xảy ra biểu tình, bạo loạn, phá hoại, khủng bố và các tình huống đột xuất, bất ngờ về chính trị trên địa bàn tỉnh. 

Không để hình thành tội phạm có tổ chức, băng, nhóm tội phạm nguy hiểm; giải quyết có hiệu quả các tụ điểm tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật, không để kéo dài gây bức xúc dư luận; tỷ lệ điều tra khám phá án đạt từ 80% trở lên, trong đó án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 95% trở lên. 

Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về ANTT; kiềm chế, làm giảm tai nạn giao thông; chú trọng phòng ngừa, kịp thời ứng phó khi xảy ra cháy nổ; phối hợp xử lý, phòng chống có hiệu quả thiên tai, dịch bệnh… hạn chế thiệt hại về người và tài sản. 

Nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức quần chúng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở; hộ gia đình, khóm, ấp, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt chuẩn an toàn về ANTT. Xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bào đảm ngày càng thực chất, hiệu quả. 

Toàn Đảng bộ và Công an trong tỉnh có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với chủ nghĩa xã hội, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân. Phấn đấu giảm tỷ lệ cán bộ, chiến sĩ sai phạm bị xử lý kỷ luật dưới 0,5% quân số…

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cùng các đại biểu và Đoàn Chủ tịch Đại hội. 

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng khẳng định, với quyết tâm rất cao, nỗ lực rất lớn, Đảng bộ Công an tỉnh Sóc Trăng đã triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ VI đề ra. 

Công an tỉnh đã chủ động nắm chặt tình hình, tham mưu, đề xuất nhiều chủ trương, giải pháp phù hợp, vừa đảm bảo giữ vững ANCT, TTATXH, vừa góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Đấu tranh, ngăn chặn kịp thời âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động; bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu, sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm đạt nhiều kết quả; tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí. 

Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tiếp tục được đẩy mạnh. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được tăng cường và đạt những kết quả quan trọng; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng được nâng lên; tổ chức, bộ máy Công an các cấp được tinh gọn; chất lượng đội ngũ cán bộ, cơ sở vật chất, trang bị phương tiện của lực lượng trực tiếp chiến đấu, ở cơ sở được tăng cường đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Đồng chí Thứ trưởng yêu cầu Đảng bộ, Công an toàn tỉnh đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng ngành, trong đó cần quan tâm giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, bảo vệ chính trị nội bộ, phòng chống các biểu hiện suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; đấu tranh, phản bác kịp thời các luận điệu xuyên tạc nhằm phá hoại. 

Toàn cảnh Đại hội. 

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, phát huy vai trò của người đứng đầu; thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tiếp tục nâng chất, đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Công an tỉnh theo chủ trương của Bộ Chính trị, Đảng ủy Công an Trung ương; tăng cường lực lượng cho các đơn vị trực tiếp chiến đấu; xây dựng toàn diện Công an cấp huyện và chính quy hóa Công an cấp xã…

Văn Đức