Tiếp tục hưởng ứng lới kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thư của Bộ trưởng Bộ Công an về hiến máu cứu người, ngày 3-5, tại Bệnh xá Công an tỉnh Sóc Trăng, trên 200 cán bộ, chiến sỹ (CBCS) các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Sóc Trăng tham gia hiến máu tình nguyện đợt 2, với chủ đề “Mỗi giọt máu – Một tấm lòng”. Kết quả thu được 225 đơn vị máu.

CBCS Công an tỉnh Sóc Trăng tham gia hiến màu tình nguyện đợt 2 năm 2020. 

Trước đó, ngày 11-4, Đại tá Nguyễn Minh Ngọc, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng đã phát động CBCS trong toàn lực lượng tham gia hiến máu tình nguyện. Sau lễ phát động, đã có trên 400 CBCS Công an tỉnh Sóc Trăng nhiệt tình tham gia, kết quả thu được trên 400 đơn vị máu. 

CBCS Công an tỉnh Sóc Trăng đăng ký hiến máu tình nguyện. 

Đại tá Nguyễn Minh Ngọc, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng, chia sẻ: “Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thư của Bộ trưởng Bộ Công an về hiến máu cứu người, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã phát động toàn thể CBCS Công an tỉnh hưởng ứng ngày “Toàn dân hiến máu tình nguyện” năm 2020 để góp phần chung tay cùng ngành y tế và nhân dân cả nước trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh phấn đấu hiến máu tình nguyện đạt 1.000 đơn vị máu”.

Kiểm tra thân nhiệt trước khi vào hiến máu. 


V.Đức - C.Xuân