Tham dự hội thi có 13 đội với tổng số 91 thí sinh là Phó Trưởng Công an xã, Công an viên, quần chúng tiêu biểu đã qua vòng thi sơ khảo Công an xã giỏi tại 13 địa phương trên toàn tỉnh. Các đội tham gia tranh tài ở 3 phần thi: Thuyết trình; kiến thức pháp luật, nghiệp vụ và tiểu phẩm. 

Hội thi diễn ra trong 2 ngày 25 và 26/5. Đây là dịp để lực lượng Công an xã giao lưu học hỏi kinh nghiệm, nâng cao trình độ nghiệp vụ, pháp luật để vận dụng vào thực tế tại địa phương ngày càng hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay, đồng thời góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua “Học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân” ngày càng thiết thực.

L.M.T.