Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả công tác đảm bảo ANTT Đại hội Đảng các cấp; quán triệt Chỉ thị số 39 của Bộ Chính trị, kế hoạch của Bộ Công an và Công an tỉnh về bảo vệ chính trị nội bộ; tình hình an ninh biên giới, biển đảo… nhằm nâng cao nhận thức, trang bị thêm kiến thức mới về nghiệp vụ cho lãnh đạo và cán bộ, chiến sỹ, nhất là trong công tác nắm tình hình, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tham mưu giải quyết các vấn đề nổi lên liên quan đến an ninh, trật tự.

Minh Khôi