Tại hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến, quán triệt các văn bản, quy định liên quan đến công tác chính sách, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, những điểm mới trong công tác tuyển sinh và các học viện, trường CAND năm 2017.

Mục đích của hội nghị là nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị trong điều hành, chỉ đạo, tham mưu và thực hiện công tác tuyển sinh và chính sách cán bộ đúng quy định; đồng thời nắm được những nội dung trọng tâm và những đổi mới trong công tác tuyển sinh của Bộ Giáo dục & Đào tạo, Bộ Công an và trường CAND năm 2017 để triển khai, thực hiện có hiệu quả.

Công an tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyển sinh, công tác chính sách, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2017.

Qua các ý kiến thảo luận của đại biểu dự hội nghị, lãnh đạo Công an tỉnh và các cơ quan tham mưu đã giải đáp những vướng mắc, khó khăn liên quan đến công tác chính sách, bảo hiểm, tuyển sinh, từ đó định hướng, đưa ra biện pháp tháo gỡ.

Lãnh đạo Công an tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị tiếp thu nghiêm túc, nắm vững các quy định liên quan đến công tác chính sách, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, công tác tuyển sinh vào các học viện, trường CAND năm 2017, tạo sự thống nhất trong quá trình thực hiện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ về công tác xây dựng lực lượng trong tình hình hiện nay.

Nguyệt My - Đức Thái