Trong những năm qua, cùng với xu thế phát triển chung của cả nước, tỉnh Kiên Giang đã có sự phát triển nhanh về kinh tế - xã hội, trong đó kinh tế tăng trưởng ổn định, đời sống nhân dân từng bước được nâng lên, an sinh xã hội được đảm bảo. Bên cạnh đó, cũng kéo theo nhiều phức tạp về an ninh, trật tự, nhất là tình hình tội phạm từng lúc, từng nơi diễn biến phức tạp. 

Qua rà soát trong tỉnh còn tồn tại nhóm tội phạm hình sự có biểu hiện hoạt động, nhiều vụ việc phức tạp do các băng, nhóm gây ra như: bao chiếm trái phép đất rừng, đất do nhà nước quản lý; bắt giam, giữ người trái pháp luật; cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản, cưỡng đoạt tài sản; mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; khai thác trái phép khoáng sản.

Đại tá Đỗ Triệu Phong, Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị đồng chí Đại tá Đỗ Triệu Phong, Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang đề nghị các lực lượng chức năng Công an tỉnh từ nay cho đến Tết Nguyên Đán cần chủ động nắm tình hình, kịp thời ngăn chặn, đấu tranh có hiệu quả với âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động và tấn công trấn áp tội phạm, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng chí Giám đốc yêu cầu lực lượng Công an các cấp vào cuộc với tinh thần trách nhiệm cao nhất nhằm đảm bảo an ninh tốt nhất cho các sự kiện quan trọng, hướng đến bảo vệ cho Đại hội Đảng toàn quốc. 

Bên cạnh phòng ngừa, đấu tranh với những đối tượng cực đoan, an ninh mạng có hành vi, biểu hiện chống phá, tập trung đấu tranh mạnh với các loại tội phạm hình sự, nhất là tội phạm băng nhóm, có tổ chức...

Tiến Dũng