Đây là số tiền do Báo CAND vận động, tổ chức quyên góp thông qua chương trình 1.000 con trâu vì đồng bào nghèo. Công an tỉnh đã giao chỉ tiêu cho các đơn vị, trực tiếp phối hợp với cấp ủy, chính quyền cơ sở bình xét để trao số trâu, bò cho đúng các đối tượng được hưởng.

Trong đó, các huyện Vị Xuyên, Quang Bình, Yên Minh, Mèo Vạc, Bắc Mê, mỗi huyện được 15 con trâu, bò cho hộ nghèo; Hoàng Su Phì, Xín Mần mỗi huyện được 20 con; Bắc Quang, Đồng Văn mỗi huyện được 10 con; phân bổ cho Phòng PC35 50 con để trực tiếp trao cho dân.

Đến nay, Công an tỉnh đã trao 5 con trâu cho 5 hộ nghèo của xã Ngọc Hà, Phương Thiện, Phương Độ thuộc thị xã Hà Giang; trao 9 con trâu cho 9 hộ nghèo của xã Bạch Ngọc và trao 6 con trâu cho 6 hộ nghèo của xóm Nà Nam, xã Tùng Bá thuộc huyện Vị Xuyên. Các hộ dân được nhận trâu rất vui mừng, phấn khởi và hứa sẽ chăm sóc trâu thật tốt để phục vụ sản xuất, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

Hiện nay, số trâu, bò đang tiếp tục được chuyển đến các hộ nghèo trong diện cần được giúp đỡ

Minh Quỳnh