Trước khí thế những ngày đầu xuân mới, lực lượng Công an Bạc Liêu tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được, nỗ lực phấn đấu với tinh thần quyết tâm chính trị cao nhất, thi đua lập công trong công tác và chiến đấu, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

Cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Bạc Liêu tổ chức lễ ra quân thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Công an tỉnh (Ảnh: Bích Ân)

Trọng tâm là, triển khai thực hiện tốt phương châm hành động “Kỷ cương, trách nhiệm, nói đi đôi với làm, hướng về cơ sở”; tiếp tục cụ thể hóa chủ trương “gương mẫu, đi đầu” trong thực hiện nghị quyết TW4 (khóa XII) và Chỉ thị số 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; thực hiện hiệu quả những việc cần làm ngay, nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; xây dựng kế hoạch tổng thể bố trí, sắp xếp cán bộ từ tỉnh đến cơ sở theo phương châm “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám sát cơ sở”, nhất là chính quy hóa lực lượng Công an xã.

Lực lượng Công an tỉnh Bạc Liêu trong lễ ra quân bảo đảm ANTT (Ảnh: Hải Linh)

Tăng cường công tác quản lý cán bộ, chiến sỹ; thường xuyên và kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế về chấp hành kỷ cương, kỷ luật trong thực hiện chức trách nhiệm vụ của cán bộ, chiến sỹ; thực hiện nghiêm, đúng quy định công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy trình công tác, quy chế làm việc và Điều lệnh Công an nhân dân. Lấy công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra và điều lệnh để phòng ngừa, phát hiện sai phạm; chỉnh huấn, chỉnh quân trong toàn lực lượng…

Với khí thế mừng Xuân mới, quyết tâm chính trị cao nhất, nỗ lực hết mình vì danh dự của người chiến sỹ Công an nhân dân, lực lượng Công an Bạc Liêu phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, ngành và nhân dân giao phó.

Nguyễn Văn Mậu