Phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng Bùi Bé Tư, Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết, trong năm 2019, được sự chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự phối hợp của các cấp, ngành, sự hỗ trợ của quần chúng nhân dân, Công an trong tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt, xung kích trong công tác đảm bảo ANTT, an ninh chính trị trên địa bàn. Toàn lực lượng không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ, triển khai đồng bộ, chủ động phòng ngừa và đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. 
Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về ANTT và đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin và công nghệ mới phục vụ công tác, chiến đấu. Phát huy vai trò xung kích, dựa vào dân, gắn bó mật thiết với nhân dân. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”, góp phần quan trọng thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và phát triển KT-XH của địa phương. Đặc biệt, đến nay Công an tỉnh An Giang đã bố trí Công an xã chính quy tại 119/119 xã trên địa bàn. Bước đầu đã đem lại hiệu quả tích cực, tình hình ANTT ở địa bàn cơ sở có những chuyển biến rõ rệt.
Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang phát biểu tại Hội nghị.

Qua đó, tình hình TTATXH có nhiều chuyển biến tích cực, phạm pháp hình sự được kiềm chế, giảm 7,8% so với cùng kì; đấu tranh triệt xóa được 8/8 băng, nhóm nghi vấn hoạt động tội phạm trên địa bàn. Đã điều tra khám tra 220/260 vụ phạm pháp hình sự, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng làm rõ đạt 92,1%, vượt chỉ tiêu đề ra....

Thiếu tướng Bùi Bé Tư, Giám đốc Công an tỉnh An Giang phát biểu tại Hội nghị.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Công an tỉnh đã đạt được trong năm qua và mong muốn lực lượng Công an tỉnh phát huy những thành tích đã đạt được, tiếp tục rà soát, sắp xếp, điều chỉnh lại lực lượng phù hợp với đặc điểm địa bàn và sát thực tế tình hình diễn ra, nhất là tăng cường lực lượng cho cơ sở …, góp phần ổn định tình hình ANTT trên địa bàn,  lập nhiều thành tích hơn nữa trong công tác bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân, góp phần tạo môi trường thuận lợi phát triển KT-XH địa phương.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh An Giang cùng Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang.

Trần Lĩnh