Tại mỗi nơi đến thăm, Đại tá Đinh Văn Nơi ân cần hỏi thăm sức khỏe và gửi lời thăm hỏi tới gia đình các đồng chí Lê Phú Hội, nguyên Bí thư tỉnh ủy; Nguyễn Hoàng Việt, nguyên Ủy viên Trung ương đảng, nguyên Phó Ban tổ chức Trung ương, nguyên Bí thư tỉnh ủy; Nguyễn Hữu Khánh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư tỉnh ủy; Nguyễn Thanh Hoàng, nguyên Giám đốc Công an tỉnh; Bùi Bé Tư, nguyên Giám đốc Công an tỉnh.

Thăm, tặng quà gia đình đồng chí Lê Phú Hội, nguyên Bí thư tỉnh ủy

Đồng thời, bày tỏ sự trân trọng về những cống hiến to lớn của các đồng chí đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp cách mạng nói chung, sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND nói riêng. 

Bên cạnh đó, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh còn thông báo một số kết quả nổi bật của cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội thời gian qua, nhất là việc tổ chức thành công đại hội Đại biểu Công an tỉnh An Giang lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thăm, tặng quà gia đình đồng chí Nguyễn Hoàng Việt, nguyên Ủy viên Trung ương đảng, nguyên Phó Ban tổ chức Trung ương, nguyên Bí thư tỉnh ủy

Đồng chí Giám đốc mong rằng, các đồng chí trên sẽ luôn quan tâm, giữ gìn sức khỏe, tiếp tục có những đóng góp quý báu cho công cuộc xây dựng đất nước, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng lực lượng Công an nhân dân ngày càng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Thăm, tặng quà gia đình đồng chí Nguyễn Hữu Khánh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư tỉnh ủy.
Thăm, tặng quà gia đình đồng chí Nguyễn Thanh Hoàng, nguyên Giám đốc Công an tỉnh.
Thăm, tặng quà gia đình đồng chí Bùi Bé Tư, nguyên Giám đốc Công an tỉnh
Minh Phước