Về phía địa phương có các đồng chí Trần Anh Thư - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang. Tham dự buổi lễ còn có lãnh đạo các Cục nghiệp vụ (thuộc Bộ Công an); đại diện Ban Giám đốc Công an các tỉnh, thành khu vực ĐBSCL; Ban Giám đốc và CBCS Công an tỉnh An Giang.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Báo cáo với đồng chí Thứ trưởng về kết quả thực hiện Đề án điều động Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua, Đại tá Lâm Minh Hồng, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết, thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 13-3-2018 của Bộ Chính trị và Đề án 106 của Bộ Công an về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, ngày 27-12-2018, Công an tỉnh An Giang trình UBND tỉnh phê duyệt thực hiện Đề án về bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã. 

Công an tỉnh An Giang thực hiện bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã theo 2 mô hình. Đối với xã trọng điểm phức tạp về ANTT bố trí 5 đồng chí (1 Trưởng, 1 Phó trưởng Công an xã và 3 Công an viên); đối với xã còn lại bố trí 3 đồng chí (1 Trưởng, 1 Phó trưởng Công an xã và 1 Công an viên). Đến nay, Công an tỉnh An Giang bố trí Công an chính quy tại 119/119 xã (đạt tỉ lệ 100%) với tổng số 427 đồng chí, sớm hơn so với lộ trình đề án đề ra là hoàn thành vào năm 2021. Cụ thể, Trưởng Công an xã 119 đồng chí, Phó trưởng Công an xã 119 đồng chí, Công an viên 189 đồng chí. 
Nguồn bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã được lựa chọn trong số CBCS công tác tại các đơn vị nghiệp vụ qua sắp xếp tổ chức bộ máy các đơn vị cấp phòng và từ các đội nghiệp vụ Công an cấp huyện. Căn cứ đặc điểm, tình hình ANTT của từng địa bàn, Công an tỉnh lựa chọn CBCS có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phẩm chất và năng lực phù hợp để bố trí nhằm phát huy tối đa năng lực và hiệu quả công tác. Đối với chức danh Trưởng Công an xã, các đồng chí được bố trí đều đủ điều kiện, độ tuổi để cơ cấu vào cấp ủy địa phương nhiệm kỳ 2020-2025. 

Ngoài ra, để đảm bảo cơ sở vật chất, điều kiện làm việc cho Công an xã khi triển khai thực hiện Đề án Công an xã, Công an tỉnh An Giang đã tiến hành khảo sát thực tế tại Công an các xã và xây dựng Đề án đầu tư xây dựng trụ sở Công an xã, thị trấn trên địa bàn. Dự kiến tổng mức đầu tư trên 596 tỷ đồng, hiện đang trình UBND tỉnh An Giang phê duyệt.Trước mắt, UBND tỉnh An Giang đồng ý chủ trương bố trí kinh phí xây dựng 47 trụ sở Công an xã với tổng kinh phí khoảng 130 tỷ đồng….

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Công an tỉnh An Giang đã đạt được thời gian qua. Chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đề nghị Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh An Giang tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân trong tỉnh hỗ trợ, tạo điều kiện về vật chất và tinh thần để lực lượng Công an chính quy hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Chỉ đạo thành lập đầy đủ chi bộ Công an xã và cơ cấu đồng chí Trưởng Công an xã tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy các xã phù hợp với quy định của Đảng. Đồng thời quan tâm đến chế độ, chính sách của lực lượng Công an xã bán chuyên trách để lực lượng này tiếp tục phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an chính quy phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đảm bảo ANTT ở cơ sở.
Thiếu tướng Bùi Bé Tư trao quyết định cho CBCS về đảm nhiệm chức danh Công an xã.

Đối với Công an tỉnh An Giang, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn yêu cầu tiếp tục lựa chọn CBCS có đủ điều kiện để đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, bồi dưỡng về tiếng dân tộc để bố trí đảm nhiệm chức danh Công an xã. Thường xuyên nắm tình hình để kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết tốt nhất những khó khăn của lực lượng Công an xã chính quy trong khả năng của tỉnh. Đồng thời, tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, tạo mọi điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ sinh hoạt và làm việc của lực lượng Công an xã chính quy.

“Kịp thời quan tâm, động viên để từng CBCS xác định việc đảm nhiệm chức danh Công an xã là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, phải luôn nêu cao tính gương mẫu, giữ đúng lễ tiết, tác phong người cán bộ, đảng viên, không ngừng rèn luyện về phẩm chất, đạo đức, nghiệp vụ chuyên môn, khắc phục mọi khó khăn, gian khổ. Ngoài việc thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT, phải đồng hành cùng người dân và chính quyền cơ sở trong việc xây dựng và phát triển KT-XH, với mục tiêu hàng đầu là nâng cao chất lượng đời sống cho người dân”, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh.


V. Đức - T. Lĩnh