Đây là ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ tại diễn đàn "Công an lắng nghe ý kiến nhân dân" diễn ra tại thị xã Phú Thọ

Tại diễn đàn, Công an thị xã Phú Thọ đã nhận được 9 ý kiến đóng góp của đại diện các cơ quan, đoàn thể, chính quyền và nhân dân các xã, phường với 22 nội dung cụ thể. Trong đó nổi bật là ý kiến đóng góp xây dựng đối với lực lượng Cảnh sát khu vực cần sâu sát hơn với nhân dân, chủ động nắm tình hình để kịp thời giải quyết những vấn đề vướng mắc trong đời sống nhân dân. 

Đối với công tác xây dựng lực lượng, nhiều ý kiến góp ý đề nghị CBCS Công an thị xã nâng cao văn hóa ứng xử trong quá trình tiếp nhận, giải quyết công việc, thái độ khi tiếp xúc với công dân, tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản, thuận tiện giảm phiền hà cho nhân dân...


Quang Hưng