Tại lễ phát động, Đảng ủy, Lãnh đạo Công an quận đã quán triệt khẩu hiệu hành động do Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Công an thành phố phát động noi gương anh dũng hy sinh của Đại tá Nguyễn Huy Thịnh, Đại úy Phạm Công Huy, Thượng úy Dương Đức Hoàng Quân trong khi thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự tại xã Đồng Tâm: "Mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, nguyện đem hết sức lực, trí tuệ, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân". 

Thông qua phát động học tập gương hy sinh dũng cảm của 3 liệt sĩ, mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an quận Hải Châu tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị, ý chí chiến đấu, tinh thần trách nhiệm, tất cả vì an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân đặc biệt trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 kết hợp với phong trào "5 nhất" của Công an quận.

PV