Ngày 27/2, Công an huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp tổ chức công bố, trao quyết định của UBND huyện điều động 4 đồng chí Trưởng Công an xã bán chuyên trách nhận công tác tại cơ quan, ban, ngành.

Công an huyện Tam Nông công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp điều động 7 cán bộ Công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh Công an xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Công bố quyết định điều động cán bộ Công an chính quy về xã.

Tính đến nay, Công an huyện Tam Nông đã điều động 16 cán bộ Công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh ở 10 xã, thị trấn, trong đó 7 đồng chí giữ chức vụ Trưởng Công an, 6 đồng chí Phó Trưởng Công an và 3 Công an viên thị trấn.

Dự kiến tháng 3/2020, Công an huyện Tam Nông tiếp tục tham mưu, đề nghị Ban Giám đốc Công an tỉnh điều động Công an chính quy về 2 xã còn lại.

Thân Quốc