Theo báo cáo kết quả hợp tác năm 2015, tình hình ANTT khu vực biên giới giữa 2 tỉnh được giữ vững ổn định. Công an 2 tỉnh đã hợp tác tốt trong công tác phòng, chống tội phạm, bảo vệ an toàn công tác phân giới cắm mốc biên giới Đồng Tháp – Prâyveng; làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nhân dân 2 bên biên giới chấp hành nghiêm các quy chế, quy định và pháp luật của mỗi nước. 

Hai bên đã tạo điều kiện thuận lợi cho công dân 2 nước qua lại biên giới mua bán, trao đổi hàng hóa, thăm thân, khám và điều trị bệnh theo tinh thần thoả thuận hợp tác của lãnh đạo chính quyền 2 tỉnh. Ngoài ra, thông tin về tình hình tội phạm cũng được 2 bên trao đổi thường xuyên, qua đó kịp thời phát hiện và giải quyết tốt các vụ việc xảy ra, góp phần đảm bảo ANTT khu vực biên giới ngày càng ổn định.

Lãnh đạo Công an Công an tỉnh Đồng Tháp và Ty Công an tỉnh PrâyVeng ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác. 

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Minh Thuấn, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp và Thiếu tướng Srêng Chia, Trưởng Ty Công an tỉnh PrâyVeng đã trao đổi và đi đến thống nhất những nội dung trong biên bản thỏa thuận hợp tác. 

Công an hai tỉnh đã tiến hành ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác năm 2016, củng cố mối quan hệ hợp tác ngày càng bền chặt, góp phần xây dựng khu vực biên ổn định và phát triển.

Thanh Phong