Trong đợt tăng cường cơ sở năm 2017, Công an tỉnh Yên Bái đã lựa chọn 65 cán bộ, chiến sỹ tham gia kế hoạch.

Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu, Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái tặng giấy khen cho 11 cá nhân có thành tích.

Phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu, Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái nhấn mạnh: Đây cũng là môi trường rèn luyện, thử thách, đào tạo cán bộ, chiến sĩ. Qua đó, uy tín, niềm tin, hình ảnh của lực lượng Công an đối với các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân các dân tộc ở các xã tăng cường được nâng cao, nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành đoàn thể và lực lượng Công an.

Qua các đợt tăng cường, tình hình ANTT ở các xã được tăng cường ổn định, tệ nạn xã hội được kiềm chế và đẩy lùi; ý thức tự quản, tự bảo vệ và tinh thần cảnh giác đấu tranh phòng, chống tội phạm của nhân dân được nâng cao một bước; công tác đảm bảo ANTT được xã hội hóa cao hơn; thế trận an ninh nhân dân được củng cố vững chắc, nhân dân tin tưởng, yên tâm phấn khởi lao động, sản xuất, góp phần quan trọng thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa- xã hội ở cơ sở.

Tại buổi tổng kết đợt tăng cường sơ sở,  Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái đã tặng giấy khen cho 11 cán bộ, chiến sỹ có thành tích xuất sắc trong đợt tăng cường cơ sở.

X. Mai