Ngày 20/3, tại huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, Công an huyện đã tổ chức Lễ công bố các Quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc điều động cán bộ Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã tại 3 xã và 1 thị trấn trên địa bàn. Đây là các xã, thị trấn cuối cùng của tỉnh Thái Nguyên hoàn thành công tác này.

Tại các buổi lễ, lãnh đạo Công an huyện Định Hóa đã công bố và trao quyết định về việc điều động 12 cán bộ Công an chính quy đến nhận công tác và đảm nhiệm chức danh Công an xã tại ba xã: Đồng Thịnh, Định Biên, Lam Vỹ và thị trấn Chợ Chu. Trong đó có 8 đồng chí đảm nhiệm chức danh trưởng, phó Công an xã và 4 đồng chí đảm nhiệm chức danh Công an viên.

Lãnh đạo Công an huyện Định Hóa tra quyết định cho các đồng chí được điều động về công an xã.

Như vậy, Công an tỉnh Thái Nguyên đã hoàn thành Đề án “Bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh”, với 146/146 xã, thị trấn được bố trí Công an chính quy, đạt tỉ lệ 100%. Công an tỉnh đã điều động gần 500 cán bộ, chiến sỹ nhận các chức danh trưởng, phó Công an xã và Công an viên.


Dũng Minh