Theo đó, các đơn vị tập trung thực hiện có hiệu quả các Kế hoạch của Công an TP Hồ Chí Minh như “Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2012 – 2020”, “Phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em trong lực lượng Công an TP Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2020”, “Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đến năm 2020” và Thông báo về “Tăng cường phòng ngừa, phát hiện, điều tra, xử lý hành vi bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em”.

Một số hành động được coi là xâm hại trẻ em.

Công an quận, huyện tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nâng cao hiệu quả công tác phối hợp các sở, ban, ngành, đoàn thể trong phòng ngừa các hành vi xâm hại trẻ em; tăng cường công tác theo dõi, quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chưa thành niên vi phạm pháp luật tái hòa nhập cộng đồng, đẩy mạnh phong trào toàn dân tích cực tham gia phát hiện, tố giác các hành vi xâm hại trẻ em.

Các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hồ Chí Minh, Công an quận, huyện phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân về các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền của trẻ em; các dấu hiệu trẻ em bị xâm hại; phương thức, thủ đoạn, hậu quả tác hại cũng như thực hành kỹ năng ứng phó, tự phòng ngừa, chống lại các hành vi xâm hại trẻ em.

Bên cạnh đó, cần kịp thời phát hiện, tiếp nhận, xác minh, điều tra xử lý nghiêm các hành vi xâm hại trẻ em; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường thủy nội địa, nhất là trong việc sử dụng áo phao, dụng cụ nổi, phương tiện cứu sinh khi tham gia hoạt động trên đường thủy, việc chấp hành quy định đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông đường bộ đối với trẻ em.


Phú Lữ