Các đồng chí Nguyễn Văn Thuận, UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng; Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn, UVTW Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy CATW, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an cùng các đồng chí lãnh đạo Tổng cục XDLL - CAND tới dự.

Báo cáo của Đảng bộ Công an thành phố nêu rõ, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết TW 3 (khoá VIII), từ năm 1997 đến nay, Công an Hải Phòng đã triển khai công tác quy hoạch 1.582 cán bộ, trong đó 100% đồng chí có trình độ đại học trở lên. Kết quả, 2 đồng chí được bổ nhiệm chức vụ giám đốc, 3 đồng chí được bổ nhiệm phó giám đốc và nhiều đồng chí được bổ nhiệm vào vị trí chủ chốt của Công an thành phố.

Tính đến hết năm 2007, 58% cán bộ, chiến sĩ Công an Hải Phòng có trình độ đại học, trong đó 21% là tiến sĩ và thạc sĩ. Công tác luân chuyển, sử dụng và quản lý cán bộ được thực hiện chặt chẽ tạo hiệu quả cho bộ máy vững mạnh đã đáp ứng được yêu cầu công tác chiến đấu, giữ vững ANQG và đảm bảo TTATXH.

Tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy Hải Phòng đã biểu dương Đảng bộ Công an thành phố có nhiều đổi mới trong công tác cán bộ. Cán bộ, chiến sĩ luôn nâng cao trình độ mọi mặt, có phẩm chất chính trị vững vàng, lối sống lành mạnh, gắn bó với nhân dân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, góp phần phát triển kinh tế - xã hội thành phố.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Khánh Toàn vui mừng biểu dương những thắng lợi của Công an Hải Phòng trong việc thực hiện NQ TW 3 (khoá VIII). Thay mặt Đảng ủy Công an TW, đồng chí chỉ đạo, công tác Công an đòi hỏi phải sử dụng kiến thức khoa học đấu tranh với thế lực thù địch, tình báo, gián điệp và các loại tội phạm.

Hải Phòng là một địa bàn trọng điểm về ANTT, vì vậy công tác tuyển chọn, đào tạo, bố trí cán bộ là yếu tố hết sức quan trọng, quyết định mọi thành công.

Đặc biệt trong thời kỳ CNH-HĐH đất nước, đội ngũ cán bộ Công an càng cần phải có trình độ chuyên môn nghiệp vụ giỏi, phải thông thạo luật pháp, kể cả luật pháp quốc tế, nắm vững và kịp thời ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến, xây dựng đội ngũ cán bộ có chất lượng tinh, giỏi để đáp ứng nhu cầu trước tình hình nhiệm vụ mới

Q.P.