Tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Văn Sơn, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Công an TP Hà Nội đã đọc quyết định của Giám đốc Công an thành phố về việc bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã. 

Theo đó, có 808 đồng chí Công an chính quy được bổ nhiệm các chức danh Công an xã tại 122 xã thuộc 17 huyện, thị xã trong đợt 2 này.

Trung tướng Đoàn Duy Khương trao quyết định bổ nhiệm, điều động cho các đồng chí Trưởng Công an xã.

Tại đây, Trung tướng Đoàn Duy Khương cùng lãnh đạo Công an TP Hà Nội đã trao quyết định về việc bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã cho 17 đồng chí Trưởng Công an các huyện, thị xã; trao quyết định điều động, bổ nhiệm cho 122 đồng chí Trưởng Công an xã.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Đoàn Duy Khương khẳng định, những cán bộ Công an chính quy được điều động, bổ nhiệm đảm nhiệm chức danh Công an xã là những cán bộ có năng lực, có trình độ, có phẩm chất đạo đức; nhiều đồng chí là đối tượng kế cận, sẵn sàng bổ sung cho lãnh đạo cấp phòng, cấp quận, huyện, thị xã. Đây cũng là cơ hội để các đồng chí được điều động, bổ nhiệm trải nghiệm và phấn đấu, gần dân hơn, sát dân hơn, làm tốt công tác phong trào quần chúng ở cơ sở.

Trung tướng Đoàn Duy Khương phát biểu tại hội nghị.

Sau hội nghị này, Giám đốc Công an TP Hà Nội yêu cầu Công an các huyện, thị xã, các phòng nghiệp vụ thuộc Công an thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, hướng dẫn cụ thể, đảm bảo các điều kiện cần thiết để các đồng chí được điều động, bổ nhiệm đảm nhiệm chức danh Công an xã bắt tay ngay vào công việc, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, giữ gìn an ninh, trật tự ở địa bàn cơ sở… 

Công an các xã tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đội nghiệp vụ, các Đồn Công an của Công an huyện, giải quyết triệt để những điểm nóng, tụ điểm phức tạp, bảo đảm an ninh, trật tự trước, trong và sau dịp Tết dương lịch và Tết nguyên đán Canh Tý 2020.

Vũ Linh