Hội nghị thu hút trên 650 đoàn viên, thanh niên tham dự. Hội nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục kiến thức pháp luật của Nhà nước trong đoàn viên, thanh niên. 

Phát huy tinh thần tự giác nghiên cứu, học tập nhằm nâng cao trình độ, phương thức vận dụng, trao đổi kiến thức về Luật An ninh mạng năm 2018 và Luật An toàn thông tin mạng 2015 của đội ngũ cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên trong lực lượng Công an thành phố và tại các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn.

Đại tá Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Đại tá Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ cho biết, hiện nay, các thế lực thù địch lợi dụng tấn công làm mất an toàn không gian mạng để tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước. 

Đặc biệt, nhiều bạn trẻ khi tham gia các mạng xã hội sẽ dễ dàng tiếp cận nhiều luồng thông tin trái chiều, khó phân biệt được đâu là thông tin chính thống. Thậm chí, có nhiều bạn trẻ là học sinh, sinh viên, công chức trẻ… có hành động chia sẻ đối với những thông tin bịa đặt, xuyên tạc, làm phức tạp thêm tình hình, nhất là đối với những vụ việc nóng, được dư luận quan tâm.

“Chính vì thế, vấn đề đặt ra là phải có một hành lang pháp lý nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin mạng. Luật An toàn thông tin mạng năm 2015 và Luật An ninh mạng năm 2018 có vai trò rất quan trọng, nhằm điều chỉnh hành vi các chủ thể khi tham gia không gian mạng phải thực hiện đúng trách nhiệm và nghĩa vụ nhằm đảm bảo an ninh Quốc gia, trật tự an toàn xã hội” -  Đại tá Nguyễn Văn Thuận, nhấn mạnh.


Trần Lĩnh