Ngày 27-2, Công an TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác điều lệnh, quân sự, võ thuật năm 2017.

Trong năm qua, Ban Giám đốc Công an TP Cần Thơ đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn kiểm tra việc chấp hành điều lệnh CAND và giám sát các Thông tư, Kế hoạch của Bộ Công an đến toàn bộ CBCS Công an các đơn vị, địa phương.

Đại tá Nguyễn Văn Thuận, Phó Giám đốc Công an thành phố phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Trong đó, Thông tư số 27/TT-BCA ngày 22/8/2017 quy định về quy tắc ứng xử của CAND được triển khai thực hiện nghiêm túc. Với hơn 1.000 lượt kiểm tra có kế hoạch và đột xuất việc chấp hành điều lệnh CAND của CBCS và gần 1.500 lượt do Công an các đơn vị, địa phương tổ chức tự kiểm tra.

Kết quả thực tế, Công an các đơn vị, địa phương đều chấp hành nghiêm điều lệnh CAND, trật tự nội vụ gọn gàng, sạch sẽ, sổ trực ban, sổ theo dõi quân số ghi chép rõ ràng, cụ thể, trình ký đúng theo quy định.

CBCS nêu cao tinh thần trách nhiệm, tuân thủ quy trình, quy chế công tác, ý thức tu dưỡng rèn luyện đạo đức, lối sống văn hóa, tư thế, lễ tiết, tác phong của CBCS khi giao tiếp, ứng xử, giải quyết công việc với nhân dân có chuyển biến tích cực. Tinh thần “Vì nhân dân phục vụ” của mỗi CBCS ngày càng được nâng cao.

Điều lệnh Công an TP kiểm tra quy trình công tác  của cán bộ CSGT.

Đồng thời, xử lý nghiêm túc đối với những trường hợp sai phạm qui trình, quy chế công tác, có biểu hiện tiêu cực, vi phạm đạo đức, lối sống, tư thế, lễ tiết, tác phong, văn hóa ứng xử của CBCS.

Từ đó, xây dựng lực lượng Công an thành phố Cần Thơ ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao trong tình hình mới.

Hà Thảo – Ngọc Hậu