Đại tá Nguyễn Văn Thuận, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ phát biểu tại buổi lễ.

Học viên được tập huấn với các nội dung: Thực hiện một số Nghi lễ trong CAND, điều lệnh nội vụ, điều lệnh đội ngũ, tập luyện các động tác kỹ thuật, chiến thuật cơ bản của võ thuật CAND, cách sử dụng, bảo quản và quy tắc bắn một số loại sung ngắn, sung tiểu liên AK, súng ngắn CZ75…

Các đại biểu dự lễ. 

Thời gian tập huấn 15 ngày, Đại tá Nguyễn Văn Thuận - Phó Giám đốc Công an TP yêu cầu các học viên phải thực hiện nghiêm túc công tác hướng dẫn, tập huấn lại cho đơn vị, sát hợp với tình hình thực tế từng đơn vị, địa phương, đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh, trật tự trong mọi tình huống.                                              

Ngọc Hậu - Hà Thảo