Theo đó, qua xét hoàn cảnh của gia đình đồng chí Thanh đang gặp khó khăn về nhà ở, ngày 8-4, Giám đốc Công an TP Cần Thơ đã ký quyết định về việc sữa chữa, xây tặng nhà Nghĩa tình đồng đội. 

Công an TP Cần Thơ đã hỗ trợ cho gia đình đồng chí Thanh, số tiền 50 triệu đồng từ nguồn kinh phí xã hội hóa để sữa chữa, xây dựng căn nhà. 

Công an TP Cần Thơ bàn giao nhà Nghĩa tình đồng đội. 

Sau nửa tháng thi công, căn nhà đã được xây dựng, sữa chữa xong, với diện tích khoảng 70m2.

Căn nhà hoàn thành, góp phần giúp gia đình đồng chí Thanh thuận lợi trong việc chăm sóc mẹ già nay đã 82 tuổi, động viên đồng chí an tâm công tác, ra sức hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Văn Vĩnh