Đại tá Phan Thanh Hà, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình thay mặt Công an tỉnh cảm ơn các nhà báo, giới văn nghệ sĩ đã có những đóng góp quan trọng trong công tác tuyên truyền xây dựng lực lượng CAND Việt Nam, góp phần tô thắm hình ảnh của người chiến sĩ Công an cách mạng Việt Nam.

Đại tá Phan Thanh Hà cũng đề nghị các nhà báo, những người hoạt động trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật có những đóng góp nhằm xây dựng lực lượng Công an địa phương ngày một vững mạnh, được nhân dân yêu mến

Thanh Bình