Dự và chỉ đạo Hội nghị có Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh; Đồng chí Đinh Văn Điến, Chủ tịch UBND tỉnh.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Thị Thanh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng Công an tỉnh Ninh Bình.

Năm 2017, dưới sự chỉ đạo toàn diện, sâu sát của Đảng uỷ Công an Trung ương, Lãnh đạo Bộ Công an, của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh Ninh Bình, Công an tỉnh đã làm tốt chức năng tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền các cấp chỉ đạo thực hiện có hiệu quả  nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn;  nắm chắc tình hình có liên quan đến an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, không để đột xuất, bất ngờ.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành trao Cờ thi đua tặng Công an tỉnh Ninh Bình.

Trong năm, hoạt động các loại tội phạm được kiềm chế, không hình thành các điểm, tụ điểm mới phức tạp về ma túy; tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí, không xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài và đua xe trái phép. Phạm pháp hình sự, xảy ra 442 vụ, so với năm 2016 giảm 18 vụ; đã điều tra, khám phá 395/442 vụ, đạt 89,36% vượt chỉ tiêu 14,36%…

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được phát động mạnh mẽ, sâu rộng và toàn diện với các nội dung thiết thực, hình thức đa dạng, khơi dậy sức mạnh to lớn của các tầng lớp nhân dân trong công tác đảm bảo ANTT.

Qua đó, đã có 141 tập thể, 386 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác được các cấp khen thưởng… UBND tỉnh 7 lần gửi thư khen lực lượng Công an Ninh Bình về thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo ANTT.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành trao Cờ thi đua tặng các đơn vị cơ sở.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thanh và Thượng tướng Nguyễn Văn Thành ghi nhận, biểu dương những cố gắng và thành tích mà Công an tỉnh Ninh Bình đã đạt được trong năm qua.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh, trong năm 2018, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an trong nhiệm vụ đảm bảo ANTT. 

Đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đi vào thực chất; phát huy hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững mạnh gắn với các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội của tỉnh, Trung ương; 

Đấu tranh mạnh mẽ, quyết liệt với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, làm tốt công tác quản lý hành chính, quản lý xuất nhập cảnh, công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, xây dựng, nhân rộng các mô hình Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đang phát huy hiệu quả.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành và đồng chí Nguyễn Thị Thanh cùng các đại biểu tham dự Hội nghị.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đề nghị, Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, quy chế, quy trình công tác và Điều lệnh CAND, thực hiện tốt việc sắp sếp, tổ chức cơ cấu, bộ máy, tăng cường đoàn kết, kịp thời biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến. Nâng cao chất lượng thanh tra, kiểm tra để tiếp tục xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh.

Nhân dịp này, Công an tỉnh Ninh Bình nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công an; 3 đơn vị cơ sở được tặng Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công an; 2 đơn vị cơ sở được UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc, 5 đơn vị được Tổng cục chính trị CAND tặng Cờ thi đua xuất sắc, 4 tập thể, 10 cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Minh Hiền