Tại Hội nghị, hơn 250 đồng chí là trưởng các phòng nghiệp vụ thuộc khối CSND, ANND; Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra và đội trưởng, điều tra viên các đội điều tra công an các huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh… đã được nghe Đại tá Nguyễn Hữu Cầu trực tiếp giới thiệu những nội dung cơ bản, những điểm mới của Thông tư số 28/2014/TT-BCA (Thông tư 28), công tác triển khai hướng dẫn và giải đáp những thắc mắc của các đại biểu.

Thông tư số 28 về công tác điều tra hình sự trong Công an nhân dân là cơ sở pháp lý cho hoạt động điều tra hình sự trong tình hình mới. Trong đó quy định toàn diện và cụ thể hoạt động điều tra hình sự của Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra trong CAND cũng như quyền hạn, nghĩa vụ, trách nhiệm của các chủ thể có thẩm quyền trong hoạt động điều tra hình sự.
Việc tổ chức thực hiện Thông tư 28 sẽ góp phần quan trọng để nâng cao hiệu quả của hoạt động điều tra tội phạm trong điều kiện cải cách tư pháp, hội nhập quốc tế và tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, đấu tranh có hiệu quả với mọi hành vi phạm tội.

Hương Giang