Đây là số tiền mà các cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Lâm Đồng tự nguyên đóng góp cho quỹ “Vì Trường Sa thân yêu”. Hành động này thể hiện tinh thần, trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Lâm Đồng đối với quân dân huyện Đảo Trường Sa.

Theo UBMTTQVN tỉnh Lâm Đồng, sau hai năm phát động (2013-2014), tỉnh này đã đóng góp được trên 16 tỷ đồng để ủng hộ nhân dân và cán bộ chiến sĩ huyện đảo Trường Sa.

Kim Ngân