Đặc biệt là các địa bàn xa xôi hẻo lánh như: xã Ka Lăng, Tà Tổng của huyện Mường Tè; Pu Sam Cáp, Huổi Luông của huyện Sìn Hồ và huyện Than Uyên… thực hiện cùng ăn, cùng ở và cùng làm với nhân dân; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác đảm bảo ANTT; củng cố hệ thống chính trị cơ sở; vận động quần chúng tham gia phong trào quần chúng Bảo vệ an ninh Tổ quốc, nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Năm 2004, Đảng ủy Ban Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu đã tăng cường 2 đợt mỗi đợt từ 2 - 4 tháng với hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ xuống cơ sở giải quyết tốt các vấn đề về ANTT, không để nảy sinh phức tạp; giữ vững ANCT - TTATXH trên địa bàn toàn tỉnh, đặc biệt đã bảo đảm an toàn cho nhân dân các dân tộc trong tỉnh có được những ngày Tết vui vẻ, đầm ấm và hạnh phúc

Ngọc Thuyết