Tại hội nghị, người dân đã nghe báo cáo tình hình an ninh trật tự trong năm 2017 trên địa bàn huyện.

Qua đó người dân đã có nhiều ý kiến đóng góp cho lực lượng công an xã, công an huyện, tập trung vào những vấn đề như:  tăng cường hơn nữa việc tuần tra, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn; việc bám nắm địa bàn, sự sâu sát với các cấp cơ sở của một số cán bộ chiến sỹ phụ trách địa bàn hạn chế; vông tác quản lý nhân - hộ khẩu, tạm trú, tạm vắng, công tác cấp phát, cấp dổi chứng minh thư nhân dân cần thường xuyên hơn nữa...

Các ý kiến của nhân dân đã được lãnh đạo Công an huyện giải trình; một số vấn đề còn tồn tại, Lãnh đạo Công an huyện ghi nhận, tiếp thu sẽ kiêm quyết khắc phục trong thời gian tới.

Thiếu tá Nguyễn Hữu Đức - phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo.

Tại hội nghị, Thiếu tá Nguyễn Hữu Đức - Phó Giám đốc Công an tỉnh mong muốn nhân dân có nhiều ý kiến đóng góp nhằm nâng cao trách nhiệm của lực lượng công an, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn huyện. Đồng thời đề nghị lực lượng công Công an huyện tập trung tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp trong huyện, tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật đến cán bộ, nhân dân/

Thanh Tuyền