Năm 2017, Đoàn viên thanh niên Công an thành phố đã thực hiện tốt các chức năng nhiệm vụ, đổi mới phương thức chỉ đạo, tăng cường bám sát, sát cơ sở, tổ chức nhiều chương trình với các nội dung cụ thể, đã đem lại những hiệu quả thiết thực trong công tác Đoàn, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn nghiệp vụ, đảm bảo giữ gìn ANTT trên địa bàn thành phố.

Phó Giám đốc CATP Hải Phòng Nguyễn Quốc Hùng trao tặng giải thưởng cho 10 gương mặt trẻ tiêu biểu tại Hội nghị

Qua đó đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân xuất sắc tiêu biểu trong các phong trào “ Thanh niên CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”.

Tại hội nghị 46 tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng, 10 cá nhân   được trao tặng giải thưởng “Gương mặt trẻ Công an Hải Phòng xuất sắc, tiêu biểu”. Đây là những Đoàn viên thanh niên có nhiều thành tích trong chiến đấu cũng như trong phong trào Đoàn cơ sở và Công an thành phố.

Tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được, năm 2018, Đoàn thanh niên Công an thành phố sẽ bám sát chủ đề năm của Công an thành phố và Thành Đoàn Hải Phòng; tập trung thực hiện tốt 10 chỉ tiêu cơ bản: 100% cơ sở Đoàn tổ chức triển khai, học tập, quán triệt, tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp; nghiêm túc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; đăng ký đảm nhận 2-3 công trình thanh niên tiêu biểu cấp quận, huyện, mỗi CBCS có ít nhất một chiến công, sáng kiến hoặc việc làm tốt…

Tại Hội nghị đại diện đoàn thanh niên các khối đã ký giao ước thi đua năm 2018.

Văn Thịnh