Di tích lịch sử căn cứ kháng chiến B4 - Liên tỉnh IV nằm giữa một vùng đồi núi trập trùng như ôm ấp và che chở các dấu tích của một thời lịch sử oai hùng. Nơi đây, tháng 12-1960, Tỉnh ủy Quảng Đức được thành lập trực thuộc Liên Khu ủy V, dựa vào vùng căn cứ kháng chiến tại Nam Nung để lãnh đạo cách mạng.

Khu căn cứ kháng chiến B4 - Liên tỉnh IV trong kháng chiến giữ vai trò vừa là tiền tuyến vừa là hậu phương, là nơi xây dựng lực lượng cách mạng và tham gia sản xuất, cung cấp lương thực, thực phẩm cho tiền tuyến, cho các vùng khác để cứu đói. Đồng thời, cũng là nơi tổ chức các trận đánh lớn ngay trên địa bàn căn cứ, làm tiêu hao sinh lực địch, khai thông đường hành lang chiến lược, phục vụ đắc lực cho chiến trường miền Nam.

Đây là một trong những hoạt động thiết thực tuyên truyền, giáo dục về truyền thống để mỗi CBCS hiểu thêm về những chiến công, sự mất mát, hy sinh của những người đi trước, qua đó nâng cao trách nhiệm hơn đối với lịch sử dân tộc, đối với truyền thống của lực lượng và đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Minh Quỳnh