Trên cơ sở kết quả đạt được từ lớp tiếng Mông khóa 1, Công an tỉnh Cao Bằng đã trình Tổng cục Xây dựng lực lượng cho mở tiếp khóa 2 nhằm bổ sung nguồn cán bộ có trình độ tiếng Mông phục vụ cho nhu cầu công tác của lực lượng công an.

Lớp tiếng Mông khóa 2 sẽ được đào tạo trong thời gian 12 tháng. Ngoài thời gian học lý thuyết tại lớp, các học viên sẽ được bố trí đi thực tế 4 tháng tại vùng đồng bào có dân tộc Mông sinh sống.

Trong thời gian đi thực tế, các học viên sẽ thực hiện phương châm 4 cùng: Cùng ăn, cùng ở, cùng làm và cùng nói tiếng Mông để vận động đồng bào Mông phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc… Mục tiêu đặt ra là kết thúc khóa học, các học viên phải biết viết, nói và đọc thông thạo, dịch được các văn bản tiếng Mông.

Lớp học được tập trung, có học viên là cán bộ của Công an Hà Giang và Bắc Kạn nên Công an Cao Bằng cũng đã tạo điều kiện chu đáo để các học viên có chỗ ăn, nghỉ yên tâm học tập

Phan Nguyệt