Ông Võ Thành Thống - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, dự và phát biểu chỉ đạo. 

Trong những tháng đầu năm 2018, Công an TP Cần Thơ đã chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Triển khai các phương án, kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn thành phố.

Phạm pháp hình sự được kiềm chế; tỷ lệ điều tra khám phá đạt rất cao (96%), án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%. Công tác bảo đảm TTATG được tập trung chỉ đạo; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm chỉ đạo; triển khai các mô hình “Dân vận khéo”, diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” đi vào chiều sâu, góp phần quan trọng trong phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm. 

Đại tá Trần Ngọc Hạnh - Giám đốc Công an TP Cần, trao các quyết định của Bộ Công an, điều động Đại tá Vũ Văn Tảo và Đại tá Trần Đức Đình (Phó Giám đốc Cảnh sát PCCC TP Cần Thơ), giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ. 

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng có chuyển biến rõ nét. Đoàn kết, dân chủ được mở rộng; kỷ cương, kỷ luật được tăng cường; uy tín của lực lượng Công an thành phố được nâng lên…

Toàn cảnh Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2018 của Công an TP Cần Thơ. 

Tại Hội nghị, Công an TP Cần Thơ tổ chức triển khai các quyết định của Bộ Công an về công tác cán bộ. Theo đó, triển khai quyết định của Bộ Công an về việc sáp nhập Cảnh sát PCCC và CNCH TP Cần Thơ, thành Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH thuộc Công an TP Cần Thơ. 

Công bố quyết định của Bộ Công an điều động 2 đồng chí là Đại tá Vũ Văn Tảo và Đại tá Trần Đức Đình (cùng Phó Giám đốc Cảnh sát PCCC TP Cần Thơ), giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ…

Văn Đức