Theo báo cáo tại Hội nghị, trong năm 2017, lực lượng Công an tỉnh Bến Tre giữ vai trò nòng cốt trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo ANTT, ATXH trên địa bàn. Phạm pháp hình sự giảm gần 8%, tỷ lệ điều tra khám phá án đạt trên 87%; TNXH được kiềm chế, kéo giảm; tai nạn giao thông đường bộ giảm trên cả ba tiêu chí.

Đại tá Lê Văn Hòa, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bến Tre thừa ủy quyền trao Cờ thi đua trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của Bộ Công an cho các tập thể, cá nhân.

Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có sự chuyển biến tích cực, tạo sức lan tỏa trong nhân dân. Các mô hình phòng chống tội phạm có hiệu quả tiếp tục được duy trì, nhân rộng, đồng thời xây dựng thêm nhiều mô hình mới trong cơ quan, doanh nghiệp.

Đại tá Trần Thị Bé Nhân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bến Tre trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân.

Trong năm 2018, Công an tỉnh Bến Tre tiếp tục tập trung thực hiện các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo ANTT và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phát triển ngày càng sâu rộng, trong đó xác định biện pháp tuyên truyền, vận động là trọng tâm.

Dịp này, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã trao Cờ thi đua xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của Bộ Công an cho các tập thể, cá nhân.Trần Lĩnh