Nằm trong chương trình phòng chống dịch bệnh COVID-19, lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Giang đã tặng tổng cộng 4.000 chiếc khẩu trang cho các cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh như: Ban trị sự Phật giáo tỉnh Bắc Giang, Giáo xứ Tân An - An Thượng - Yên Thế; Giáo xứ Ngọ Xá - Châu Minh - Hiệp Hòa.

Thượng tá Bùi Chiến Thắng, Phó Giám đốc, Công an tỉnh Công an Bắc Giang trao khẩu trang cho Hội phật giáo Bắc Giang.

Lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Giang cũng đã thông tin đến các chức sắc tôn giáo về một số thông tin liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 và đề nghị các chức sắc tôn giáo nêu cao vai trò, uy tín của mình để tuyên truyền tới các giáo dân, tín đồ chấp hành nghiêm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và ban chỉ đạo các cấp về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Minh Thúy