Đây là cuộc thao diễn xử lý tình huống cháy hóa chất có quy mô lớn, diễn biến phức tạp cần phải huy động lực lượng, phương tiện của nhiều cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa với sự tham gia khoảng 250 người và trên 40 phương tiện cơ giới các loại. 

Cuộc thao diễn gồm 2 phần: Phần thứ nhất là chiếu phim khoa giáo giới thiệu về cơ chế thông tin chỉ huy, điều hành chữa cháy; phần thứ hai là thao diễn thực binh. 

Cục Cảnh sát PCCC và CNCH chủ trì phối hợp với Sở Công Thương, Công an tỉnh Thanh Hóa, Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn tổ chức Thao diễn huấn luyện nâng cao kỹ, chiến thuật chữa cháy.

Buổi diễn tập ngoài trời.

Theo Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, cuộc thao diễn huấn luyện lần này bên cạnh việc nâng cao kỹ, chiến thuật chữa cháy và năng lực chỉ huy, điều hành phối hợp tác chiến giữa lực lượng Công an với các cơ quan, đơn vị và các lực lượng trên địa bàn tỉnh để cùng xử lý tình huống cháy, nổ lớn tại các cơ sở trọng điểm, ứng phó sự cố hóa chất; đây còn là dịp để tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm thực hiện công tác PCCC và CNCH của các cơ quan, đơn vị và người dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa nói riêng và cả nước nói chung; qua đó, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị vào cuộc với công tác này.

Minh Hiền