Bám sát chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ công tác bảo đảm an ninh nội địa, sáu tháng đầu năm 2019, Cục An ninh Nội địa đã chủ động nắm chắc tình hình, tập trung đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả với âm mưu, hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia của các thế lực thù địch, các cá nhân, tổ chức phản động, khủng bố, các đối tượng chống Đảng, Nhà nước. Đồng thời, thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về phòng, chống khủng bố; bảo đảm an ninh tôn giáo, dân tộc, an ninh các vấn đề xã hội, không để xảy ra các tình huống đột xuất, bất ngờ.

Trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ Quốc”, thực hiện Chương trình công tác trọng tâm của Bộ Công an; với tinh thần “ Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”; đồng thời kế thừa và phát huy những thành tích của đơn vị hợp nhất, 6 tháng đầu năm 2019, Đảng ủy, lãnh đạo Cục An ninh Nội địa đã triển khai sâu, rộng phong trào thi đua tới toàn thể cán bộ, chiến sỹ (CBCS) trong đơn vị. 

Các chi ủy, lãnh đạo các phòng đã tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng; kịp thời nắm bắt và giải quyết kịp thời những vướng mắc về tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, chiến sỹ, nhất là khi triển khai mô hình tổ chức mới theo Đề án 106 của Bộ Công an. Qua đó, đã tạo sự đồng thuận, hưởng ứng cao trong CBCS, tạo động lực giúp họ giúp họ yên tâm công tác, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm 2019.

Với những kết quả, thành tích đạt được, sáu tháng đầu năm 2019, đã có 77 lượt tập thể, cá nhân thuộc Cục An ninh Nội địa được các cấp khen thưởng gồm 8 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an, 66 giấy khen của Cục trưởng Cục An ninh Nội địa và các bộ, ban ngành đoàn thể. Trong đó, có 3 đồng chí được tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn lực lượng CAND giai đoạn 2016-2020.

Phát biểu tại Hội nghị, Trung tướng Nguyễn Mạnh Dũng, Cục trưởng Cục An ninh Nội địa, nhấn mạnh 6 nhiệm vụ công tác trọng tâm trong những tháng tiếp theo. Theo đó, Cục An ninh Nội địa sẽ tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương, Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới; nghị quyết, chương trình công tác bảo đảm an ninh nội địa năm 2019 của Cục. Chủ động nâng cao chất lượng công tác nắm tình hình từ xa, từ cơ sở để kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước và lãnh đạo Bộ Công an về công tác bảo đảm an ninh nội địa.

Trung tướng Nguyễn Mạnh Dũng phát biểu tại Hội nghị.

Tập trung lực lượng, biện pháp tham gia bảo vệ tuyệt đối an toàn các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các mục tiêu trọng điểm; tiếp tục triển khai, thực hiện Đề án của Bộ Công an về “Kiện toàn bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; thực hiện nghiêm Quy định số 08, ngày 25-10-2018 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và tổ chức tốt phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” và 2 đợt thi đua đặc biệt trong năm 2019.

X.Mai