Ngày 24/7, Chính phủ ban hành Nghị định số 70/2006/NĐ-CP quy định việc quản lý tang vật, phương tiện bị tạm giữ theo thủ tục hành chính.

Theo Nghị định này, tang vật, phương tiện bị tạm giữ bao gồm hàng hóa, phương tiện có liên quan đến vi phạm hành chính và phải được quản lý, bảo quản chặt chẽ, an toàn, sắp xếp hợp lý, dễ kiểm tra, tránh nhầm lẫn, không để gây ô nhiễm môi trường, lây lan dịch bệnh, thuận lợi cho việc quản lý và phục hồi tốt công tác xử lý vi phạm hành chính. Mọi hành vi đánh tráo, chiếm đoạt, mua bán trái phép... tang vật, phương tiện bị tạm giữ đều bị nghiêm cấm. Nơi tạm giữ phải bảo đảm an toàn...

Người đứng đầu cơ quan quản lý nơi tạm giữ tang vật, phương tiện có trách nhiệm chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra, giám sát thực hiện các biện pháp quản lý tang vật, phương tiện bị tạm giữ, phân công cán bộ làm công tác quản lý cho phù hợp với điều kiện nơi tạm giữ tang vật, phương tiện bị tạm giữ...

Đối với tang vật, phương tiện đã hết thời hạn tạm giữ mà không biết rõ chủ sở hữu, người quản lý, người sử dụng hợp pháp hoặc những người này không đến giải quyết để nhận lại tang vật, phương tiện đó thì người có thẩm quyền tịch thu phải thông báo ít nhất hai lần liên tiếp trên các phương tiện thông tin đại chúng của Trung ương hoặc nơi tạm giữ tang vật, phương tiện và niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan người có thẩm quyền tịch thu.

Trong thời hạn 30 ngày sau khi niêm yết mà không xác định được chủ sở hữu, người quản lý, người sử dụng hợp pháp hoặc những người này không đến nhận thì người có thẩm quyền phải ra quyết định tịch thu...

Xuân Hùng