Chủ trì giải chạy là Thiếu tướng Đặng Văn Sinh, Giám đốc Công an tỉnh cùng đồng chí Đỗ Thanh Xuân - Giám đốc Sở Văn hóa thể thao và du lịch tỉnh Nam Định.

Giải đã thu hút 1.000 sinh viên, cán bộ chiến sỹ thuộc lực lượng vũ trang Công an tỉnh Nam Định tham gia.

Đây là một hoạt động nhằm đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, xây dựng Ngày chạy Olympic trở thành một hoạt động truyền thống hằng năm, nhận thức rõ hơn về vai trò, ý nghĩa, tác dụng của luyện tập thể dục thể thao nhằm nâng cao sức khỏe, chất lượng cuộc sống của nhân dân và cán bộ chiến sỹ CAND, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Công an tỉnh Nam Định là đơn vị đầu tiên trong cả nước tổ chức giải chạy "Vì an ninh Tổ quốc", hy vọng rằng hoạt động này sẽ được nhân rộng và trở thành phong trào trong toàn lực lượng.

Thùy Dương