Trong những năm qua, toàn thể hội viên Câu lạc bộ hưu trí Tổng cục XDLL - CAND đã đoàn kết, gương mẫu, tiếp tục có những đóng góp vào phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư; thi đua thực hiện tốt Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ"; tích cực góp phần xây dựng lực lượng CAND ngày càng trong sạch, vững mạnh…

Phát biểu tại buổi họp mặt, Thiếu tướng Lê Văn Đệ chúc mừng những thành tích, kết quả mà hội viên CLB hưu trí đã đạt được trong thời gian vừa qua và mong muốn trong thời gian tiếp theo, toàn thể hội viên CLB hưu trí tiếp tục phát huy trí tuệ và kinh nghiệm, tham gia công tác chính trị, xã hội ở địa phương nơi cư trú, góp phần tích cực vào sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh

Anh Tuấn - V. Hưng