Quán triệt sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất” và hưởng ứng phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” do Bộ Công an phát động, 5 năm qua (2010 - 2015), Phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc” của Tổng cục đã được triển khai sâu rộng, mang lại hiệu quả thiết thực, tạo được sự chuyển biến rõ rệt trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, chiến sĩ (CBCS).

Nhiều đơn vị đã sáng tạo trong cách làm, đề ra khẩu hiệu hành động cụ thể, có nhiều đổi mới từ đó lôi cuốn được đông đảo CBCS tham gia.

Từ phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, có nhiều nhân tố mới thực sự là những hạt nhân thúc đẩy phong trào thi đua sôi nổi, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao…

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Bùi Văn Thành biểu dương, chúc mừng các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến tiêu biểu trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” và những thành tích của CBCS Tổng cục HC-KT đã đạt được trong thời gian qua.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Bùi Văn Thành đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì tặng hai cá nhân có thành tích xuất sắc.

Trong những năm tới, Thứ trưởng Bùi Văn Thành đề nghị các cấp uỷ, thủ trưởng đơn vị cần phát huy tốt vai trò tiền phong gương mẫu và là hạt nhân trong các phong trào thi đua cơ sở; phong trào thi đua phải đạt được yêu cầu thiết thực, sâu rộng và bao quát được toàn bộ các lĩnh vực công tác, góp phần tạo thế chủ động HC-KT.

Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an và lãnh đạo Tổng cục HC-KT với các đại biểu dự Đại hội.

Bên cạnh đó, tổ chức tốt các mặt công tác HC-KT; tập trung phát triển công nghiệp an ninh, nâng cao năng lực nghiên cứu, sản xuất thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, phương tiện chuyên dụng phục vụ công tác Công an. Tăng cường ứng dụng khoa học - kỹ thuật và công nghệ tiên tiến trong công tác HC-KT; chủ động bảo đảm phương tiện, vật tư, kỹ thuật nghiệp vụ, vũ khí, công cụ hỗ trợ, đáp ứng yêu cầu công tác, chiến đấu thường xuyên, đột xuất của toàn lực lượng.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Bùi Văn Thành đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì tặng Thiếu tướng Nguyễn Văn Chuyên, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục HCKT và Thiếu tướng Tô Quốc Ân, Cục trưởng Cục Tham mưu HCKT. Lãnh đạo Tổng cục HC-KT đã tuyên dương 33 tập thể, 66 cá nhân là điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc giai đoạn 2010-2015.

A.Hiếu – T.Xuân