Trong nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ Trường Đại học ANND đã thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra. Cụ thể, tổ chức Đảng của Đảng bộ đã có bước phát triển mới vượt bậc; Đảng bộ được giao quyền cấp trên cơ sở, các Đảng bộ và chi bộ cơ sở trực thuộc được xây dựng củng cố; vị thế của Đảng bộ được nâng cao, từng bước phát huy vai trò của lãnh đạo, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của công tác Đảng và công tác chuyên môn nhà trường trong tình hình mới. Đảng bộ đã lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của nhà trường. 

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Nam phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Trong 5 năm qua, tổng kết các năm học Trường Đại học ANND đều đạt các danh hiệu thi đua, trong đó năm học 2013-2014 được tặng cờ thi đua của Chính phủ, nhiều đơn vị, cá nhân được tặng cờ thi đua của Bộ Công an, bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an.

Bên cạnh đó, Đảng bộ đã lãnh đạo việc xây dựng, củng cố hệ thống tổ chức Trường Đại học ANND, bổ sung đội ngũ cán bộ, xây dựng được nguồn nhân lực, nhất là đội ngũ trí thức bậc cao, tạo điều kiện cho sự phát triển của nhà trường tiếp tục phát triển nhanh, có chiều sâu, đủ khả năng đảm nhận được chương trình đào tạo các bậc học theo nhiệm vụ được giao.

 Thiếu tướng Nguyễn Thanh Nam tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ Đại học ANND lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015-2020.

Đảng bộ lãnh đạo, phát huy được vai trò tích cực, chủ động của các đơn vị trong trường; huy động các nguồn lực bên ngoài tạo nên sức mạnh tổng hợp để xây dựng Đảng bộ, nhà trường phát triển nhanh, bền vững. Với những kết quả trên, liên tục các năm trong nhiệm kỳ, Đảng bộ đều được công nhận Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; trong đó, các năm 2010, 2012, 2014, Đảng bộ được công nhận trong sạch, vững mạnh tiêu biểu. 

Các đảng viên tham gia Đại hội.

Về phương hướng nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Trường Đại học ANND tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần triển khai đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách đối với CBCS CAND; không ngừng hoàn thiện hệ thống chính sách trong CAND, xây dựng đơn vị đoàn kết, thống nhất ổn định, thực sự vững mạnh, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao...

Đảng bộ Trường Đại học ANND cùng các đại biểu tham dự Đại hội dâng hương tại tượng đài Bác Hồ.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Nam đã biểu dương thành tích của Đảng bộ Đại học ANND đã đạt được trong nhiệm kỳ 2010-2015 vừa qua. Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Thanh Nam yêu cầu Đảng bộ tiếp tục xây dựng Đảng bộ cơ quan trong sạch, vững mạnh, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, đẩy mạnh các phong trào thi đua gắn với việc quán triệt, thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước và của lực lượng CAND. 

Cùng ngày, Đảng bộ Trường Đại học ANND cùng các đại biểu tham dự Đại hội đã dâng hương tại tượng đài Bác Hồ kính yêu nằm trong khuôn viên của nhà trường.

Đức Mừng