Thiếu tướng Phạm Xuân Bình, Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2010- 2015, Cục trưởng Cục Chính sách cho biết: Nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ Cục Chính sách mới được thành lập nhưng nhiệm kỷ 2010-2015 vừa qua, Đảng bộ Cục đã lãnh đạo đơn vị tổ chức thực hiện nghiêm túc  sự chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo cấp trên và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cục Chính sách lần thứ I; cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Cục đã nỗ lực phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đạt những kết quả quan trọng, các chỉ tiêu, nhiệm vụ quan trọng đề ra trong Nghị quyết cơ bản hoàn thành.

Thiếu tướng Nguyễn Quang Chữ, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Tổng cục, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Đã tham mưu, đề xuất lãnh đạo các cấp ban hành và tổ chức thực hiện nhiều chế độ, chính sách mới, quan trọng góp phần thiết thực, hiệu quả đối với công tác xây dựng lực lượng CAND; hệ thống chế độ, chính sách đối với lực lượng CAND được sửa đổi, bổ sung kịp thời, phù hợp với chính sách chung của Nhà nước và tính chất đặc thù của lực lượng CAND. Các năm trong nhiệm kỳ, Đảng bộ đều được công nhận là “Tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu”; đơn vị được tặng Cờ thi đua của Chính phủ, Bộ Công an...

Thiếu tướng Phạm Xuân Bình, Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2010- 2015, Cục trưởng Cục Chính sách phát biểu tại Đại hội.

Về phương hướng nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Cục Chính sách tiếp tục xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần triển khai đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách đối với CBCS CAND; không ngừng hoàn thiện hệ thống chính sách trong CAND, xây dựng đơn vị đoàn kết, thống nhất ổn định, thực sự vững mạnh, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao...

Lãnh đạo Tổng cục Chính trị CAND với các đại biểu tham dự Đại hội.
Các đảng viên Đảng bộ Cục Chính sách biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

 Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ Cục Chính sách lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 10 đồng chí; Đại hội đã tiến hành các nội dung: Trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào Dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; bầu cử và công bố kết quả bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ cấp trên; biểu quyết một số chỉ tiêu quan trọng trong nhiệm kỳ tới; biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội...

Trung tướng Trần Văn Nhuận, Thiếu tướng Nguyễn Quang Chữ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND và các đại biểu tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020 Cục Chính sách.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, thay mặt Đảng ủy Tổng cục, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Tổng cục, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND Thiếu tướng Nguyễn Quang Chữ đã biểu dương thành tích của Đảng bộ  Cục Chính sách đã đạt được trong nhiệm kỳ 2010-2015 vừa qua. 

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Quang Chữ yêu cầu Đảng bộ cần thường xuyên xây dựng Đảng bộ cơ quan trong sạch, vững mạnh, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, đẩy mạnh các phong trào thi đua gắn với việc quán triệt, thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước và của lực lượng CAND. 

Tập trung lãnh đạo thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị, đặc biệt là chú trọng nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tham mưu cho lãnh đạo Tổng cục về công tác chính sách cán bộ. Tăng cường giáo dục phẩm chất đạo đức, lối sống cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. 

Cải tiến công tác chỉ huy, điều hành, cải cách hành chính, bám sát mục tiêu, nhiệm vụ công tác Công an. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đối với các đoàn thể quần chúng, đổi mới hình thức, biện pháp để lôi cuốn đoàn viên, hội viên tham gia các phong trào hành động cách mạng, từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới...

Anh Hiếu