Dự đại hội có Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Mai Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Hà Nam.

Báo cáo chính trị của Đảng ủy Công an tỉnh Hà Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2010-2015 nêu rõ, trong nhiệm kỳ qua, với ý chí quyết tâm cao, toàn thể cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Công an tỉnh Hà Nam đã đoàn kết nỗ lực phấn đấu, đạt kết quả toàn diện trên các lĩnh vực, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII đề ra.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Mai Tiến Dũng, Bí thư tỉnh ủy Hà Nam đề nghị Đảng bộ Công an tỉnh Hà Nam tiếp tục đoàn kết, chủ động, đổi mới toàn diện các lĩnh vực công tác và nỗ lực phấn đấu mạnh mẽ, quyết liệt hơn.

Phát huy vai trò nòng cốt, làm tốt chức năng tham mưu với các cấp ủy Đảng, chính quyền và phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể, huy động sức mạnh tổng hợp trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự. Tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND  trong sạch, vững mạnh về mọi mặt.

Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, duy trì, phát triển các phong trào thi đua trong CAND gắn với siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh CAND, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ.

K.Q,